| Mapa witryny | Forum | Kontakt

Stanowisko stowarzyszenia Kocham Radom w sprawie lokalizacji nowego stadionu


Radom, 5 czerwca 2007

Prezydent Miasta Radomia

Dotyczy lokalizacji nowego stadionu miejskiego

Potencjalne umiejscowienie stadionu pod Lasem Kapturskim budzi szereg wątpliwości. Podstawowym zarzutem jest brak wpisania planowanego kompleksu w tkankę miejską. Bliskość dróg tranzytowych jest zaletą, jednak nie wydaje się być argumentem wystarczającym. Założenie ma przecież służyć na co dzień radomianom, a osobom przyjezdnym - okazjonalnie. Jeśli zaś traktować obiekt jako regionalny ośrodek sportu, niekorzystny jest brak powiązania kompleksu z siecią publicznej komunikacji. W szczególności Koniówka nie posiada dogodnego powiązania z istniejącą siecią komunikacji miejskiej. Argument, iż będzie można dowolnie zmienić kształt układu komunikacyjnego, jest trudny do przyjęcia. Uruchamianie dodatkowych linii na czas imprez masowych wiąże się z kosztami i może powodować problemy z komunikacją w pozostałych częściach miasta. Jeszcze bardziej kosztowna byłaby stała modyfikacja tras istniejących. Ponadto skrajna lokalizacja w stosunku do istniejącej zabudowy miejskiej utrudni ruch pieszy w kierunku kompleksu. Wobec powyższych niedogodności liczyć się należy z nadmiernym wykorzystaniem transportu indywidualnego w dojazdach do stadionu, co wiązać się będzie ze wzrostem zatłoczenia dróg i pogorszeniem stanu środowiska w przyległych dzielnicach, a także potrzebą budowy większych parkingów. Założenie takie stoi w sprzeczności z ideą równoważenia transportu. Ponadto umiejscowienie stadionu na Koniówce nie będzie sprzyjać lokalizacji działalności dodatkowej - w rodzaju placówek handlowych i usługowych. Powstające tam obiekty - oderwane od istniejącej zabudowy miejskiej - mogą mieć co najwyżej charakter hipermarketów.

  Podstawowym kryterium wyboru lokalizacji nowego stadionu powinien być dostęp do wydajnych środków komunikacji zbiorowej - miejskich linii autobusowych oraz kolei. Proponujemy zatem rozważenie poniższych lokalizacji:
 1. Gołębiów - przy ulicy Kozienickiej za linią kolejową
  - bezpośrednia bliskość dużych osiedli mieszkaniowych
  - dogodna obsługa komunikacją miejską
  - sąsiedztwo planowanego przystanku kolejowego Gołębiów
  - położenie w pobliżu obwodnicy (aleja Wojska Polskiego)

 2. Południe II - za osiedlem przy ulicy Wierzbickiej lub za linią kolejową od strony Godowa
  - bezpośrednia bliskość dużego osiedla mieszkaniowego
  - dogodna obsługa komunikacją miejską
  - sąsiedztwo planowanego przystanku kolejowego Południe
  - położenie w pobliżu planowanej obwodnicy południowej

 3. Brzustówka - przy skrzyżowaniu ulic Mieszka I i Żółkiewskiego - bezpośrednia bliskość dużych osiedli mieszkaniowych
  - dogodna obsługa komunikacją miejską
  - położenie pobliżu obwodnicy (ulica Żółkiewskiego)
Wojciech Mędrzycki
Łukasz Zaborowski

Dokument tekstowy

<< powrót

Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Wybory | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|